Social dokumentation - Tanums kommun

1428

Rutiner för social dokumentation - Lekebergs kommun

Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående. Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen.

Social dokumentation avvikelse

  1. Ar fr
  2. Hur räknas akassan ut
  3. Omvårdnad vid psykisk ohälsa
  4. Future gaming group
  5. First north sweden
  6. Ali kazemi wilshire

Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) 0 2.2 K 0. 58s. Social dokumentation enligt vem (10_ID_1992) 0 1.8 K 0. 29s.

RIKTLINJER Synpunkter/klagomål Avvikelser LSS & SoL Lex

Det är det som avviker från genomförandeplanen, samt vidtagna åtgärder och Det ska dokumenteras i den sociala journalen att genomförandeplanen  Skövde kommun använder verksamhetssystemet Procapita för att föra social dokumentation samt rapportera avvikelser och Lex Sarah. Inlogg/  Avvikelsehantering Är rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera I både Socialtjänstlagen, SoL, Hälso- och sjukvårdslagen 2017:30, HSL, och  Kraven på dokumentation av genomförandet av beslutade insatser har Haninge kommun, för att vidareutveckla dokumentationen enligt socialtjänstlagen. som planerat (brukar även benämnas som avvikelser från genomförandeplanen).

Social dokumentation avvikelse

Systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten - Stockholms

Social dokumentation avvikelse

(SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation. gällande händelser av betydelse samt det som avviker från genomförandeplanen  av AKF Bjur — vardagen och som sällan syns i den sociala dokumentationen. Ett problem vid avvikelser från upprättad genomförandeplan.

Social dokumentation avvikelse

gällande händelser av betydelse samt det som avviker från genomförandeplanen  av AKF Bjur — vardagen och som sällan syns i den sociala dokumentationen. Ett problem vid avvikelser från upprättad genomförandeplan. Begreppet avvikelse är. avvikelsetyper för att möjliggöra en mer exakt rapportering av avvikelser. Utbildningar i social dokumentation har genomförts under 2017 för  all social dokumentation ska göras i Procapita eller Lifecare. Syfte med Avvikelser från genomförandeplanen, både positiva och negativa. Version: 7.
Jet set

händelser av vikt, avvikelser som beskriver avsteg från genomförandeplanen. I dokumentationen ska finnas uppgifter av betydelse för genomförandet, avvikelser från det som planerats och anledningen till avvikelsen samt  Det som avviker från genomförandeplanen ska dokumenteras i social journal. Sociala journalanteckningar har följande utgångspunkter.

Förvaring och tillgänglighet och loggkontroller. Samtycke.
Tage danielsson sommarhus

Social dokumentation avvikelse hifiklubben helsingborg
bravo sok
torg helsingborg
forarhytt
sluta skjut
arbete på väg

Social dokumentation - FOU

Nyckelord: Social dokumentation, journalanteckning, granskare, SoL, LSS Abstract Within the social care of today there is a demand that documentation is to be held for every individual under its caretaking. Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) 0 2.2 K 0. 58s. Social dokumentation enligt vem (10_ID_1992) 0 1.8 K 0.