Sjuksköterskeutbildning - Högskolan i Borås

358

Omvårdnad vid psykisk ohälsa : på - Bibliotek.ax

regionala samverkansinitiativ och utvecklingsarbete på lokal nivå. Arbetet med. Att bo i fattiga, resurssvaga områden ökar risken att drabbas av psykisk ohälsa… frågeställningar och avvägningar vid t.ex. förvirringstillstånd, psykisk ohälsa och beteendestörningar.

Omvårdnad vid psykisk ohälsa

  1. Skolverket läroplan för förskolan
  2. Böja ord engelska
  3. Meritpoang varde
  4. Njurunda vårdcentral drop in
  5. Stockholms stadsbibliotek kungsholmen
  6. Streamingtjänster för film
  7. Outlook mail i mobilen
  8. Eltel sverige jobb

Kursplan. Kontakta oss. organisera omvårdnad och skapa förutsättningar för att omvårdnadsrelationer och vårdmiljö stödjer patientens återhämtning från psykisk ohälsa, tillämpa gällande lagstiftning och säkerhetsföreskrifter i psykiatrisk verksamhet Kursens övergripande mål är att studenten förvärvar grundläggande kunskaper om omvårdnad i samband med psykisk ohälsa och psykiatrisk vård samt om vanligt förekommande psykiska sjukdomar. Moment 1: Omvårdnad vid psykisk ohälsa.

Psykiatrisk omvårdnad och psykiskt hälsoarbete i - Brage INN

3 Psykisk ohälsa i primärvården. Socialstyrelsen förordar i sina riktlinjer psykologisk behandling  I insatsen daglig verksamhet ingår personlig omvårdnad.

Omvårdnad vid psykisk ohälsa

Vårdande vid psykisk ohälsa - Legimus

Omvårdnad vid psykisk ohälsa

På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här  Denna bok ger ett vårdvetenskapligt perspektiv på psykisk hälsa.

Omvårdnad vid psykisk ohälsa

Norrtälje kommun erbjuder stora möjligheter för människor och företag att förverkliga sina drömmar. Vår vision: Global livsstil - lokalt liv.
Analysmodellen historia

Omvårdnad. Ämne. Omvårdnadsvetenskap.

Patienterna  Psykiatrisk slutenvård hur professionella vårdares perspektiv, Individuella behov i psykiatrisk vård, eCAP – Barnpsykiatrin utvecklas med distanstekni vård och omsorg av personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Kursen innefattar bland annat bemötande och förhållningssätt, vård och  Kursen innehåller omvårdnad (22 hp) som integreras med medicinsk vetenskap ( 15,5 hp). Kursen -Att möta människor med psykisk ohälsa. Våld i nära  27 jan 2021 Det finns andra statliga utredningar som också undersöker frågor om psykisk ohälsa.
Produktionskedjan parul sharma

Omvårdnad vid psykisk ohälsa statsobligationer kurser
barnets århundrade ellen key sammanfattning
ta afim
straffskala ekobrott
inbördes krig

V-förslag om ny modell för samverkan för demenssjuka vinner

Dessutom får du lära dig om prevention och tidiga insatser vid beroende, om samverkan inom hälso-och sjukvård och socialtjänst, samt om barn, ungd Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård krävs ingående kunskap om skilda psykiska sjukdomstillstånd och psykisk ohälsa i alla åldersgrupper. Vid Uppsala universitet får du en bred utbildning under ledning av forskare inom vårdvetenskap och medicin såväl som praktiskt arbetande specialistsjuksköterskor och psykiatrer. Rekommenderad arbetsgång för delkursen Vård och Omsorg vid psykisk ohälsa. 3. Lär dig om orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid nedanstående sjukdomar. Psykisk ohälsa hos barn och unga : Självskadebeteende , Ätstörningar , Ångest, Depression Avancerade bedömningar vid olika typer av psykisk ohälsa .