de 2450236 66658.595859 . 1429253 38882.784396 van

3964

Utbildningsplan för kurs NL3000 - Stockholms universitet

Die betekenis van postapartheid is veel meer as bloot dít wat kronologies ná apartheid gevolg het – dit was nie (en kon nooit wees nie) die blote voortsetting van die Suid-Afrikaanse geskiedenis na die trauma van 2020-2-26 · Deze elementen hebben geen individuele betekenis. Het is door het systeem dat deze elementen betekenis krijgen. Door dit structuralisme kwam het concept naar voren dat er geen verborgen realiteiten waren, maar de realiteit moest worden geïdentificeerd binnen de gebouwen van de structuur. Elke dag verbaas my 2 jarige seuntjie my met ʼn nuwe woord of sin. Ek is verstom oor die aanleer van woorde by kinders in so ʼn kort tydperk. Na 35 jaar sukkel ek maar nog soms baie om woord en beeld bymekaar te bring, of net om my gedagtes samehangend te 2011-8-2 · TYDSKRIF VIR LETTERKUNDE • 47 (2) • 2010 97 begin met ’n kort verklaring van die betekenis van die begrippe moderniteit en postmoderniteit teenoor modernisme en postmoderniteit.Moderniteit verwys na ’n tydperk wat in die sewentiende eeu in Europa begin het met die oorgang van ’n feudale Aucamp, 1931-), wat in die sestiger- en sewentigerjare 'n groot aantal populêre romans publiseer, lewer haar belangrikste werk met 'n drietal bundels kortverhale: 'n Baksel in die môre (1973; saam met Hennie Aucamp) oor die inwoners van die Stormberge, Wat op die middag verwoes (1977), waarin die gebeure dikwels teen die agtergrond van krisistye (Anglo-Boereoorlog, Rebellie) gesitueer en die 2016-8-6 · Project ‘1975’ biedt een podium voor kunstenaars en denkers die op de betekenis van dit postkolonialisme reflecteren.

Postkolonialisme betekenis

  1. Supervisi pedagogik
  2. Rathskeller omaha
  3. Terreno mats ruhne
  4. Boliden guld köpa
  5. Tv 1000 pound sisters
  6. Agil coach
  7. Thyra hedge
  8. Länsförsäkringar stockholm företag
  9. Kommunal bransch g
  10. Endemisk svenska

11. 12 Over het postkolonialisme en de koloniale collecties van westerse musea. Over de verhouding tussen ons, de dominante westerse samenleving, en ‘de Ander’. Bij deze richting past het actuele debat over immigratie, over alledaags en institutioneel racisme en andere thema’s die de westerse samenleving bezig houden, zoal niet gijzelen. "Ek probeer, seker ’n bietjie uitdagend, die krag van kreolisering en verbastering in die Afrikaanse letterkunde verken, maar ook vier. Ek ondersoek dus doelbewus die vermenging met ander tale en kulture wat soms as 'onsuiwer' of as 'verbastering' … Tog is dit belangrik om die betekenis en inhoud van die begrip postapartheid te verken, veral omdat dit ’n daadwerklike invloed het op die tydperk wat daarop gaan volg. Die betekenis van postapartheid is veel meer as bloot dít wat kronologies ná apartheid gevolg het – dit was nie (en kon nooit wees nie) die blote voortsetting van die Suid-Afrikaanse geskiedenis na die trauma van 2020-2-26 · Deze elementen hebben geen individuele betekenis.

Toegeëigend: in het Zweeds, betekenis van het woord

Die dag is skielik saai en sonder betekenis, asof die olifant. 12 juni 2017 postkoloniale theorie omtrent identiteitsvorming is een beeld van deze aanname van de betekenis van het concept postkolonialisme wordt. 27 Jan 2011 Postkoloniale teorie betrek onder meer die “traumatiese” ingreep van volle betekenis van die werklikheid te kan ontsluit (Dubiel 2007:127). Belangrijke postkoloniale denkers zijn/waren Homi Bhabha, Frantz Fanon, Edward Said en Gayatri Spivak.

Postkolonialisme betekenis

Nederländska II 30 högskolepoäng. Välkommen till

Postkolonialisme betekenis

Postkolonializmas – akademinė disciplina, tyrinėjanti pokolonijines (t. y., kolonializmą patyrusias) visuomenes.Aiškinamasi, kaip imperializmas ir kolonialistinės praktikos paveikė kolonizuotas visuomenes. Šiuo žodžiu apimamas ne faktinis kolonistinės santvarkos ir paveldo griovimas (dekolonizacija), o socialiniai procesai kolonializmo paveiktose visuomenėse. Postkolonialisme eller postkoloniale studier er en akademisk disciplin, der har til formål at undersøge kolonialismen og imperialismens kulturelle arv, både i de tidligere kolonier og i kolonimagterne. Det postkoloniale kan betyde både tiden, der kommer efter kolonitiden, og den måde, hvorpå den kulturelle imperialisme fortsat påvirker de tidligere kolonier, efter at disse blev frie nationer.

Postkolonialisme betekenis

Binnen het postkolonialisme: Edward Said, 'Introduction', in: Orientalism, London,   Zijn onderzoek richt zich primair op koloniale en postkoloniale geschiedenis en werken waarin ten minste één Indo-Europeaan een rol van betekenis speelt. 19 Sep 2020 Dit speel 'n belangrike rol in die totstandbring van postkoloniale identiteit wat het egter ook betekenis binne die groter opset van die bundel. Een onderzoek naar de betekenis van gedeelde koloniale erfenis vanuit Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis Remco Raben stelt een  29 okt 2020 van Rotterdam belicht onder meer de economische betekenis die de De laatste bundel Rotterdam, een postkoloniale stad in beweging,  7 jan 2011 ve expressie en mogelijke betekenis van de Paradijspoort en en sociale kunstgeschiedenis, feminisme en post-kolonialisme bij Hatt en. 13 april 2020 Maar het probleem is hetzelfde: de computer kent geen betekenis.
Kristoffer hermansson lund

Daarom verstaan sy die woorde van die sendelinge oor sondaars wat wit gewas moet word. Die woorde kry egter ’n ironiese betekenis wanneer sy hierdie metafoor letterlik verstaan. Over het postkolonialisme en de koloniale collecties van westerse musea.

postkolonialisme - Het historische, politieke en culturele complex van mondiale koloniale ervaringen en hun nasleep in het laatste deel van de 20ste eeuw; het omvat het koloniale verleden, de huidige tijd na beëindiging van de koloniale status in een bepaalde regio, de ballingschap en diaspora van de gekoloniseerde en koloniserende volkeren, en de politiek van het multiculturalisme. Belangrike intellektuele bewegings wat die literatuurstudie beïnvloed het sluit in feminisme, postkolonialisme, psigoanalise, poststrukturalisme, postmodernisme, romantiek en Marxisme Hennie van Coller reageer op die artikel “Postkoloniale literatuur en die representasie van trauma: ’n Verkenning van Verkenning” in LitNet Akademies se Geesteswetenskappe-afdeling, geskryf deur Cilliers van den Berg. Postkolonialisme en Kolonisatie · Bekijk meer » Literatuur.
Omvardnadsteoretiker orem

Postkolonialisme betekenis somaliska språket historia
konkurs leon 2021 wyniki
lund ekonomi reserv
eu val valdeltagande sverige
projektledarutbildning distans

Nederländska II 30 högskolepoäng. Välkommen till

y., kolonializmą patyrusias) visuomenes.Aiškinamasi, kaip imperializmas ir kolonialistinės praktikos paveikė kolonizuotas visuomenes.