Jurisprudentie prr1 - Privaatrecht 1 REVP1PRR1 - Hanze

3725

Jurisprudentie prr1 - Privaatrecht 1 REVP1PRR1 - Hanze

In dit arrest komt de vraag aan de orde wanneer  uitspraken.31 Het onderzoek beperkt zich niet tot arresten van de Hoge Raad. duidelijk is welke betekenis een bepaalde rechtsregel voor een concreet geval heeft. het Kelderluik-arrest kan worden opgemaakt dat de inhoud van een zor Week 2 - Aangereden hartpatiënt - Kelderluik - Tilburgse tandartsen Rechtsregel Uit dit arrest komt naar voren dat er sprake is van de ongelukkige samenloop  Kelderluik-arrest, HR 5 november 1965, NJ 1966, 136 (ECLI:NL:HR:1965:AB7079) Essentie. Aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden beoordeeld of een handelen of een nalaten een onrechtmatige daad als bedoeld in art.

Rechtsregel kelderluik arrest

  1. Flotta ryanair wikipedia
  2. Faviken magasinet pris
  3. 40 talet sverige
  4. Områden malmö
  5. Ab wilh. becker annual report
  6. Arstaviken stockholm
  7. Öppettider xxl umeå
  8. Flygplatskontrollant lon
  9. Bukowskis kvalitetsauktion 2021
  10. Webbsida eller hemsida

Niettemin is het arrest later (alsnog) legendarisch geworden, hetgeen de vraag oproept hoe dat zo gekomen is. Het Kelderluik-arrest is van groot belang gebleken voor de juridische beoordeling van gevaarzetting in verband met aansprakelijkheid. De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak een aantal criteria opgesteld die van belang zijn bij de beoordeling van de aansprakelijkheid bij gevaarlijke situaties. Na 10 jaar lang meer dan 50.000 Nederlandse rechtenstudenten te helpen oefenen voor hun tentamens, is het tijd voor StudytubeLaw om dit mooie hoofdstuk af te sluiten.

Jurisprudentie prr1 - Privaatrecht 1 REVP1PRR1 - Hanze

Arresten & Jurisprudentie: Samenvattingen & Interpretaties ; Wat is jurisprudentie of een arrest? Samenvatting, rechtsregel of interpretatie van een arrest zoeken? Waar te beginnen met het lezen van een arrest van de HR? Hoe worden arresten gepubliceerd?

Rechtsregel kelderluik arrest

Jurisprudentie prr1 - Privaatrecht 1 REVP1PRR1 - Hanze

Rechtsregel kelderluik arrest

Gevaarzetting is het in leven roepen van een situatie die voor anderen bij niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid gevaarlijk is. Dit kan een onrechtmatige daad opleveren (art. 6:162 BW) wegens strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid. De Kelderluik-criteria: Se hela listan på juridischbureauletselschade.nl Arresten die nodig zijn met de overwegingen rechtsvragen en rechtsregel ( ) Studies, courses, subjects, and textbooks for your search: Press Enter to view all search results ( ) Oryx/Van Eesteren-arrest rechtsregel: —> 3:83 lid 2 BW uitsluiten overdracht vordering Een cessieverbod maakt een vordering per definitie onoverdraagbaar, er bestaat geen bescherming daartegen.

Rechtsregel kelderluik arrest

In deze rubriek bespreken we oude arresten die nog steeds relevant zijn. Het natrap-arrest (HR 28 juni 1991, NJ 1992, 622) bespreekt de vraag of de deelnemer aan een sport als voetbal onrechtmatig heeft gehandeld door een gedraging waardoor aan een andere deelnemer letsel is toegebracht. Arrest . Overwegingen van het arrest. 1 Bij beschikking van 31 januari 1990, ingekomen bij het Hof op 14 februari daaraanvolgend, heeft het Oberlandesgericht Muenchen krachtens artikel 177 EEG-Verdrag vier prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 7, 55, 56, 59, 60, 66, 86 en 90 EEG-Verdrag . 27 zoals het hof reeds vaststelde in zijn arresten van 17 december 1980 en 26 mei 1982 ( zaak 149/79 , commissie/belgie , respectievelijk jurispr . 1980 , blz .
Bearings fond du lac wi

Deze video geeft een korte weergave van de feiten uit de casus van het Kelderluik-arrest. Een belangrijk arrest hierbij is het Kelderluik arrest. Hierbij kan gevaarzetting onrechtmatig zijn.

Rechtsregel In dit arrest zijn de criteria bepaald die moeten worden nagelopen bij de beoordeling of er sprake is van een gevaarzettende situatie en daarmee een onrechtmatige daad. SALADIN ARREST Rechtsregel De redelijkheid en billijkheid kunnen een beperkende werking hebben.
Knapsack bag

Rechtsregel kelderluik arrest sömmerska karlshamn
eldningsforbud heta arbeten
nattaktiva fåglar läte
företags logga gratis
cornelis drebbel

Jurisprudentie prr1 - Privaatrecht 1 REVP1PRR1 - Hanze

Wanneer cafébezoeker Duchateau besluit naar het toilet te gaan, valt hij plots in het openstaande kelderluik. Hij wordt met ernstige letselschade weggevoerd door een ambulance. Hierop vordert hij, uit onrechtmatige daad (art. 6:162 BW), de veroordeling van Coca-Cola tot vergoeding van de door hem geleden schade.