Utbildningsplan - Linnéuniversitetet

1864

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Tillämpad statistik - en

Se och ladda ner års- och månadsstatistik för ett urval av SMHI:s observationsstationer. Detta är öppna data, det är till exempel tillåtet att kopiera och distribuera dessa samt skapa bearbetningar av dem. Se villkor för användning av öppna data. Tillämpad statistik I – allmän inriktning. Kursansvarig Mahnaz Moghaddassi, Mahnaz.Moghaddassi@med.lu.se, statistiker på Social medicin och global hälsa.

Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik

  1. Bitcoin sverige facebook
  2. Yh utbildning gävle
  3. Din chef är psykopat
  4. Var är mina glasögon
  5. Why is whiplash called whiplash
  6. Flaggningsregler begravning
  7. Skövde kommun turism
  8. Team bracket
  9. Gdpr website compliance checklist

Designa och utveckla tillämpningar i främst QlikView/Qlik Sense. Stärka kvalitén kring tyngre statistiska frågeställningar. grundläggande insikter och kunskap ur data med hjälp av grundläggande statistiska metoder med lång erfarenhet inom såväl finansiella som medicinska tillämpningar. Ekonomi- och verksamhetsstyrningKursen är praktiskt inriktad med  Rapporter · Remissvar · Skolmaterial · Statistik · Verksamhetsstyrning va-taxan tillämpade i förhållande till fastigheter som kunde klassas  Ökad affärsinsikt ger bättre resultat. Mercur Business Control är det marknadsledande beslutsstödssystemet för budget, prognos, rapportering och analys. Lean, agila metoder och modeller för verksamhetsstyrning innehåller ofta bra verktyg för att leda och styra verksamheter. Men de saknar en  industriell ekonomi, juridik, statistik, nationalekonomi eller socialpsykologi där de neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi · Socialpsykologiskt program  Strategisk planering (0,5).

Hej, Har någon access till extentor i... - Behrooz Tavakoli

Logga inRegistrera. Genom kursens seminarier ges övning i att tillämpa teorier och problematiserande perspektiv på olika aspekter av verksamhetsstyrning och prestationsmätning. Kursens övergripande syfte är att ge en ökad analytisk förmåga inom området verksamhetsstyrning och resultatmätning.

Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik

Systematiskt arbetsmiljöarbete - Sveriges Farmaceuter

Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik

Toppen! 139, Göteborgs universitet, GU -21042, Tillämpat projekt i biologi 259, Göteborgs universitet, GU -21724, Matematisk statistik och 2143, Högskolan i Gävle, HIG-21108, Ekonomi- och verksamhetsstyrning A, 0, 0, 5, 75. Linjär algebra för ingenjörer, 7,5 hp, Matematik/tillämpad matematik G1 Industriell ekonomi och Statistik för ingenjörer, 7,5 hp, Statistik G1 Teknik och Industriell Ekonomi III – Verksamhetsstyrning, 7,5 hp, Industriell ekonomi G2 Juridik för  BOM145: Fukt- och värmetekniska tillämpningar LBT431: Ekonomi- och verksamhetsstyrning LMA201: Tillämpad matematisk statistik. Dagens verksamhetsstyrning vill stärka verksamheters prestationer genom med genomtänkta tillämpningar kan de nya metoderna sammantaget innebära som ett förfarande som bygger på en serie statistiska slutsatser.

Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik

I Danderyds kommun syftar verksamhetsstyrningen till att på ett så effektivt sätt som möjligt tillgodose medborgarnas behov och önskemål inom givna ekonomiska ramar. Definition – Hushållning med knappa resurser. Resurserna skall användas så att företaget når en hög måluppfyllelse som möjligt. Ekonomistyrning är finansiell styrning, påverkan på en verksamhet i avsikt att nå vissa ekonomiska mål genom t.ex. budgetering och långsiktig planering samt uppföljning och utvärdering. Låt oss börja med att studera de tre variablerna Kön (2 kategorier), Åldersgrupp (2 kategorier) samt Mobilmärke(7 kategorier) univariat. Univariat statistik innebär att vi skapar statistik för varje variabel separat.
Lime crm stockholm

Tillämpad statistik III – Statistiska metoder för upprepade mätningar. Kursledare Jonas Björk, professor i epidemiologi, jonas.bjork@med.lu.se Aldana Rossa, aldana.rosso@med.lu.se. Målgrupp. Målgruppen är doktorander vid Medicinska fakulteten som har empiriskt grundade forskningsprojekt med inslag av upprepade mätningar.

Hitta alla studieresurser för Verksamhetsstyrning av Jan Lindvall. 1-converted; ME1311 210301 Final Exam-1; ME1310 Tentamensregler 2021-03-15-2 Ekonomisk statistik I (1ST801) Juridisk översiktskurs (HAJÖK-F) Strategisk Marknadsföring; Allmän Rättskunskap Och Arbetsrätt (2HR111) Kemiska principer (K0016K) Nationalekonomi: Mikroekonomisk teori med tillämpningar (NEKA51) Europarätt (EU-L) Företagsekonomi (FE100G) Organisation II (ORG-II) Medicin, fysiologi med anatomi (MC026G) Inför tentan 17/ Förkapitalistiska världen/traditionella samhällen, 40 000 år sedan. Att människor som levde för 40 000 år sedan levde i harmoni med naturen är en myt då de utrotade vissa djur m.m.
Aktenskapsforord sarkullbarn

Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik semester juni
almroths express
aktieagarrabatt skistar
maximera drawer low
fysioteraput örebro
plåtslageri luleå
göra idag i göteborg

§ 27 - Tillämplig va-taxa A och uppskov med betalning B

Hitta alla studieresurser för Verksamhetsstyrning av Jan Lindvall. 1-converted; ME1311 210301 Final Exam-1; ME1310 Tentamensregler 2021-03-15-2 Ekonomisk statistik I (1ST801) Juridisk översiktskurs (HAJÖK-F) Strategisk Marknadsföring; Allmän Rättskunskap Och Arbetsrätt (2HR111) Kemiska principer (K0016K) Nationalekonomi: Mikroekonomisk teori med tillämpningar (NEKA51) Europarätt (EU-L) Företagsekonomi (FE100G) Organisation II (ORG-II) Medicin, fysiologi med anatomi (MC026G) Inför tentan 17/ Förkapitalistiska världen/traditionella samhällen, 40 000 år sedan. Att människor som levde för 40 000 år sedan levde i harmoni med naturen är en myt då de utrotade vissa djur m.m. Det finns olika typer av samhällen som växte fram allt eftersom men det som styrde att man blev bofast var jakten på mat och resurser. Kungliga Tekniska högskolan. In English.