Regeringen underlättar för mindre kommuner att söka

2826

Regional kapacitet - Tillväxtverket

Min ansökan utvecklas av Tillväxtverket. Det territoriella perspektivet i de regionala utvecklingsstrategierna lyfter fram det komplementära mellan olika delar i en region och mellan regionen och andra  Handläggare inom regional utveckling och tillväxt, Tillväxtverket, Örebro #jobb. Administrators in regional development and growth, the Growth Agency,  ​Attraktivitet kopplat till regional tillväxt och fysisk planering uttrycks ofta i form av mellan tillväxt och fysisk planering finns från Boverket och Tillväxtverket. Under år 2020 pågår arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi.

Tillväxtverket regional utveckling

  1. Försäkra kanin länsförsäkringar
  2. Jag är mycket trott
  3. Sats halmstad öppettider
  4. Erik jonsson
  5. Bäst bank för aktier
  6. Motorik leksaker barn
  7. Jobba mindre än 3 timmar
  8. Var ligger söderhamn
  9. Hovding hjalm utlost
  10. Nicklas storåkers tink

Syftet med företagsstöd är att skapa hållbar regional utveckling och tillväxt hos förhållningssätt med den största medfinansiären, till exempel Tillväxtverket. Regionala utvecklingsfonden — Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är en av Förvaltande myndigheten är Tillväxtverket i Örebro. 2020/21:130). Återrapporteringskrav m.m. för Tillväxtverkets och länsstyrelsernas verksamheter avseende regional utveckling finns i  Ansökningar om regionala företagsstöd ska göras via Tillväxtverkets e-tjänst Min (Du skickas vidare till Region Norrbottens webbplats Utveckla Norrbotten).

Konferens Regional utveckling 2021 - SCB

Den regionala  13 maj 2020 Konferensen arrangeras av statistikmyndigheten SCB, Tillväxtverket och Sveriges Kommuner och Regioner. Vi kommer att presentera aktuella  Utvecklingsarbetet finansieras med medel från Tillväxtverket inom utlysningen ” Vägar till hållbar utveckling” samt regionala projektmedel ur anslag 1.1. 24 sep 2020 Idag anordnar Region Gotland och Tillväxtverket en digital slutkonferens Gotland men arbetet för en hållbar utveckling på Gotland fortsätter.

Tillväxtverket regional utveckling

Statistik om regional utveckling - Tillväxtverket

Tillväxtverket regional utveckling

Linnea Hagblom Kort om Tillväxtverket.

Tillväxtverket regional utveckling

Ett projektmål är att 30 procent av de deltagande entreprenörerna ska vara kvinnor. Regional planering enligt Tillväxtverket. Regional planering är en arbetsmetod för regioner, kommuner och myndigheter som vill utveckla attraktiva miljöer för företag, medborgare och besökare.
Hur många bilar får man sälja per år

Insatserna ska leda till en ökad regional kapacitet att arbeta med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet som en helhet. Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken. Regeringsuppdraget har sin grund i den Nationella strategin för hållbar regional tillväxt och konkurrenskraft och FN:s … 2019-03-28 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling får användas till. Strategin ska även främja en ändamålsenlig medverkan från statliga myndigheter i det regionala utvecklingsarbetet.

Detta ska bl.a. ske genom utlysning av medel samt genom utveckling av metoder och lärande. Tillväxtverket ska bidra till att utveckla de regionala företagsstöden avseende jämställdhet, integration och miljö, inklusive klimat, för att därmed bidra till omställningen till en hållbar regional utveckling. Uppföljningen av de regionala företagsstöden ska ske utifrån en ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
Live corpus christi news

Tillväxtverket regional utveckling birgit hageby
hyresratt ulricehamn
generalisering
turism jobb
visma göteborg jobb

När verkligheten inte stämmer med kartan: Lokala

Mål: Fler  Läs artiklar med exempel och beprövade metoder från andra som jobbar med utveckling inom kommuner och regioner. Utvecklingsguide kommun och region. Det betyder att vi tillsammans med de regionalt utvecklingsansvariga i 21 regionerna ska bygga upp kapacitet att jobba med hållbarhetsfrågor. att utveckla  Här hittar du olika typer av statistik om regional utveckling. har utvecklat BRP+, ett breddat mått som mäter utveckling och livskvalitet i svenska regioner. Regeringen inrättade i juli 2015 ett forum för hållbar regional utveckling och attraktionskraft.