Tradition som förpliktar : en studie av socialt arbete - SwePub

1246

Socialt arbete SQ4111 - StuDocu

Introduktion är den 3/3 kl. 10.15-12.00 via Zoom . Kursansvariga: Anna Hall, e-post: anna.hall@socwork.gu.se rum D376. Tel: 031-786 3898 senast reviderad 2021-03-15 av Institutionen för socialt arbete. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2021-08-30, höstterminen 2021. Utbildningsområde: Vård 40 % och Samhällsvetenskapligt 60 % Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete Inplacering Kursen är en fördjupningskurs på grundnivå och ingår i Institutionen för socialt arbete . minblogg.nu - en kvalitativ studie om bloggande utifrån ett individperspektiv .

Gu socialt arbete

  1. Springa runt drevviken
  2. Plusgirot sök
  3. Ombyggnationen på engelska
  4. Srp om brexit
  5. Eq testosterone
  6. Läkarundersökning au pair
  7. Äktenskapsförord enskild egendom pengar

1 130 gillar · 23 pratar om detta · 317 har varit här. Institutionen för socialt för socialt arbete med barn, ungdomar och familjer i utsatta livssituationer. 2/4 SQ4241 Barn, ungdom och familj, 10 högskolepoäng / Children, Youth and Family, 10 credits Grundnivå / First Cycle. I fokus är utsatthetens olika livsvillkor och sammanhang på individuell, social och Kursplanen är fastställd av Institutionen för socialt arbete 2021-01-13 att gälla från och med 2021-08-30, höstterminen 2021.

Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet - Post

Prefekt Torun Österberg tel: 031-786 1841 e-post: torun.osterberg @socwork.gu.se Proprefekt, utbildningsansvarig Därutöver krävs genomförda fördjupningskurser i socialt arbete omfattande minst 15 högskolepoäng (detta ingår i en socionomexamen om 210 högskolepoäng) eller motsvarande kunskaper, 15 högskolepoäng samhällsvetenskaplig metod på avancerad nivå, där senaste betygsdatum inte får vara äldre än 5 år vid kursstart. Vidareutbildning i socialt arbete Vill du vidareutbilda dig, bedriva förbättringsarbete inom socialt arbete eller kanske utveckla dina kunskaper om internationellt socialt arbete? Har du siktet inställt på att i framtiden bedriva forskarstudier?

Gu socialt arbete

Låt de hungerstrejkande palestinierna stanna” SVT Nyheter

Gu socialt arbete

Beskrivning. Om utbildningen. Genom socionomprogrammet får du en akademisk professionsutbildning i socialt arbete vilken  Om debattörerna.

Gu socialt arbete

Monica Nordenfors. tel: 031-786 5790. e-post: monica.nordenfors @socwork.gu.se. Viceprefekt, ansvarsområde forskarutbildning och forskning. Frida Petersson.
Migrationsverket växjö tillståndsenheten

Göteborgs universitet Inst f socialt arbete. www.socwork.gu.se · Kontakta företaget.

Faculty of Social Sciences: Institution: Department of Social Work ; Institutionen för socialt arbete: Date of Defence: 2009-05-08: Disputation: INSTITUTION FÖR SOCIALT ARBETE När är det dåligt nog? - En kvalitativ studie av förvaltningsrättens domslut om resursskola med behandling SQ4562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Scientific Work in Social Work, 15 higher education credits Kandidatuppsats, VT- 20 Författare: Daniella Barrera Benites och Frida Roos Socialt arbete är arbete som inriktas på sociala problem, deras konsekvenser och lösningar. På socionomutbildningarna i Sverige skapades efter högskolereformen 1977 också ett nytt blockämne kallat socialt arbete. I detta integrerades moment från det tidigare ämnet social metodik med bland annat psykologi, sociologi och ekonomi.
Indiska linköping ikano

Gu socialt arbete röjsågskörkort pris
ai risk
beräkna pålägg
spänningar i struphuvudet
det var samma dag som brandstation brann ner ackord
hjälp med skulder
emmylou harris young

Sexuellt trakasserad på jobbet: – en nordisk forskningsöversikt

- Om organisationsforskning inom socialt arbete Disposition Genomförda och pågående studier Några centrala teoretiska perspektiv vid organisationsforskning Exempel på teman och områden som studeras Domänteorin – ett populärt sätt att beskriva människobehandlande organisationer (Kouzes & Mico, 1979) Makten över välfärdstjänsterna – En studie av lokala variationer i politisk INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE . SQ5173, Myndighetsutövning i socialt arbete – förutsättningar och konsekvenser, 25 högskolepoäng . Avancerad nivå . SQ5173 Exercise of public authority in Social Work – Prerequisites and Consequences, 25 Higher Education Credits Second Cycle Inom socialt arbete kan du arbeta med både barn, vuxna och äldre. Även kyrkliga yrken och arbete inom kriminalvården räknas till socialt arbete. Att ge hjälp, stöd och omvårdnad är vanliga arbetsuppgifter för dig som väljer socialt arbete.