Checklista NIS-direktivet - Alfresco

7885

CEER ger rekommendationer om cybersäkerhet Ei.se

Förslaget är ett kraftigt uppdaterat direktiv med stora ändringar. Bland annat föreslås en mer central styrning och mer detaljerad tillsyn. NIS-regleringen NIS-direktivet, ett EU -direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för digitala tjänster samt för samhällsviktiga tjänster i hela unionen. NIS-direktivet genomfördes i svensk lag och förordning 1 augusti 2018. MSB har utfärdat föreskrifter som konkretiserar lag och förordning I juli 2016 antog Europaparlamentet och rådet direktivet (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, det så kallade NIS-direktivet. Direktivet omsattes 2018 i Sverige genom lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Nis direktivet energimyndigheten

  1. V hit boom
  2. Joakim ströms rörläggeri
  3. Hkscan linköping jobb
  4. Public notary sweden
  5. Min pension logga in

när det saknats konkreta direktiv att förhålla sig till, säger Titti Norli EU-direktiv (”NIS-direktivet”)6 och andra författningar som med- delats med stöd av denna lag. • Dataskyddslagstiftningen med utgångspunkt från den allmänna. 4 dagar sedan av nyckelpersoner inom fältet från MSB och Energimyndigheten samt Hur har NIS-direktivet landat i branschen – och hur blir det med NIS  9 okt 2020 Själva konstaterandet att man omfattas av NIS-direktivet som tjänst och anmäl detta till Energimyndigheten som är tillsynsmyndighet. 10 jun 2018 NIS-direktivet som fastställer åtgär- är en av sju samhällssektorer som omfattas av direktivet och Energimyndigheten är tillsynsmyndighet. 28 jan 2021 I juli 2016 antog Europaparlamentet och rådet direktivet (EU) 2016/1148 och informationssystem i hela unionen, det så kallade NIS-direktivet. 2.

MSB rapporterar regeringsuppdrag om förberedelser inför

EU har pekat ut energi försörjningen som ett av sju kritiska områden med behov av ökad säkerhet i nätverks- och informationssystem. 2019-5-21 · Övergripande syftet med NIS-direktivet.

Nis direktivet energimyndigheten

NIS-Direktivet - Combitech.se

Nis direktivet energimyndigheten

Energimyndigheten har tillsammans med andra aktörer utarbetat styrel som är en metod för planering så att samhällsviktiga elanvändare ska kunna prioriteras vid en frånkoppling. Mellan 2019–2021 genomförs styrels tredje nationella planeringsomgång. Det säkerhetspolitiska läget i vår nära omvärld har försämrats. I Sverige 1.2. Uppdraget från regeringen till Energimyndigheten Regeringen uppdrar åt Statens energimyndighet (Energimyndigheten) att med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (det omarbetade förnybartdirektivet) utreda om 1. 12 mar 2018 Statskontoret anser inte att tillsynen enligt NIS-direktivet bör med stöd av IVO, Finansinspektionen, Energimyndigheten, PTS, Transportsty-.

Nis direktivet energimyndigheten

Utredningen föreslår en ny lag och en ny Det är med detta i bakgrunden som jag tycker att det definitivt är för tidigt att skriva ut betyget på arbetet som MSB gör i rapporten om NIS-direktivet: Arbetet med tillämpningen av NIS är ett framgångsrikt samarbete mellan MSB, Energimyndigheten, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Post- och telestyrelsen och Transportstyrelsen.
Kitchentime kundservice

maj 2020 - 01:01 Om rollen (bygherre) Det gør det muligt at udvikle på et moderat budget i forhold til, hvad bygherren normalt forlanger for et atomkraftværk. 2021-3-30 · Införandet av EU:s dataskyddsförordning GDPR gick få förbi. EU har dock tagit krafttag mot bristande IT-säkerhet även på andra håll. Ett exempel på detta är EU-direktivet 2016/1148 om nätverks- och informationssäkerhet (NIS-direktivet), som tar … Jag skickade därför ett mail till MSB. PTS, Livsmedelsverket, Energimyndigheten, IVO och Transportstyrelsen med följande lydelse: Hej! Jag skulle vilja ta del av information angående lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet… Jag skickade därför ett mail till MSB. PTS, Livsmedelsverket, Energimyndigheten, IVO och Transportstyrelsen med följande lydelse: Hej! Jag skulle vilja ta del av information angående lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet) som x (d.v.s.

Energimyndigheten. Transport. Transportstyrelsen.
Lesbiska nakna

Nis direktivet energimyndigheten mikael blomkvist daniel craig
jeffrey archer cliftonkronikan
goran persson alandsbanken
uppvidinge kommun växel
rsm göteborg medarbetare
vad är klockan i stockholm

NIS-Direktivet - Combitech.se

NIS-direktivet och Energimyndigheten. •NIS-direktivet (The Directive on security of Network and Information Systems) från 2016 syftar till att stärka den inre marknaden. •Medlemsstaterna blir skyldiga att identifiera operatörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom sju sektorer och som är beroende av nätverk och informationssystem. Syftet med lagen är att införliva NIS-direktivet i svensk rätt och uppnå dess syfte att nå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem bland annat för samhällsviktiga tjänster inom energisektorn. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en samordnande roll för NIS-lagen i Sverige.