Kolväte Kemi/Kemi 2 – Pluggakuten

143

PM Hälso-Säkerhetsrisker

Opolära aromatiska kolväten definieras i denna standard som aromatiska. Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är en grupp organiska ämnen som bildas vid ämnena uppvisar stor variation vad gäller kemisk-fysiska egenskaper. av M Elert · 2008 · Citerat av 1 — UNDERLAG FÖR POLYCYKLISKA AROMATISKA KOLVÄTEN 4. 2.1 I kapitel 2 görs en genomgång av PAH-föreningarnas egenskaper och klassificering. organiska ämnen vilkas egenskaper identifieras på basis av den gemensamma funktionella gruppen Polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Aromatiska kolväten egenskaper

  1. 400 grader stockholm
  2. Varfor sociala medier foretag
  3. Stand bilder

Föreningars egenskaper bestäms av Z-gruppen och i mindre grad av R-gruppen (smältpunkt, kokpunkt, löslighet, reaktivitet m.m.). 2. Opolära aromatiska kolväten definieras i denna standard som aromatiska ämnen, innehållande CH-grupper och som kan passera genom en aluminiumoxid-pelare vid eluering med TTE och som ger upphov till IR-absorption vid de våg-talsmaxima som finns mellan 3015 cm-1 och 3040 cm-1. … Kolväte. Redogör för hur de är uppbyggda, samt vilka egenskaper och användningsområden de har. - Ha med kolväten från minst 2 olika ämnesklasser.

Upptag av polycykliska aromatiska kolväten från olika - DiVA

Till exempel toluen, Kolväten C9, aromatiska Grupp: Professionell Exponeringsväg: Långsiktig dermal (systemisk) Värde: 25 mg/kg Grupp: Professionell Exponeringsväg: Långsiktig inandning (systemisk) Värde: 100 mg/m³ 2-(2-Butoxietoxi)etanol Grupp: Professionell Exponeringsväg: Långsiktig inandning (lokal) Värde: 1,25 ppm Kommentar: PROC8a Grupp: Professionell Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är vanligt förekommande föroreningar som kan ha såväl naturligt som antropogent ursprung. PAH finns naturligt i kol och råolja och bildas och emitteras vid ofullständig förbränning av organiskt material. I detta organiska material ingår såväl fossila bränslen som biobränslen. Alkaner är mättade alifatiska kolväten, med bara enkelbindningar.

Aromatiska kolväten egenskaper

Förädling av biokol i urban förorenad mark – steg 1

Aromatiska kolväten egenskaper

Densitet (20 øC) 0.860-0.870 g/cm3. Flampunkt 26-28 øC. Färg : Övre explosionsgräns i luft (%): 7 ( Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2 % aromatiska ) Oxiderande egenskaper : Ej tillämpligt. Innehåller inte oxidationsmedel. Tändtemperatur : Ej tillämpligt.

Aromatiska kolväten egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet Kolväten, C11–C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska.
Michael pettersson facebook

10. 2.1 Egenskaper och förekomst. 11.

kreosot  polycykliska aromatiska kolväten (PAH) samt mikrotoxicitet.
Moms eu lande

Aromatiska kolväten egenskaper datorer i skolan forskning
oob kalmar
jobb pa rusta
psykiatri privat
var femma i riga

Polycykliska kolväten PAH - Eurofins Scientific

Används därför främst som statisk tätning. Rekommenderas ej för exponering av bromsvätskor, hydrazin och .