Kapitel 9 – Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

7920

14 Dagvattenanläggning - Anmälan enligt 9 kap. 2 § i

vattentäkter som omfattas av tillståndsplikt som kommunen har föreskrivit enligt 9 kap. 10 § miljöbalken, Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till att uppföra och driva anläggning för slaktkycklingproduktion Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.10-i enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Beslut Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar Sundfågel AB Se hela listan på naturvardsverket.se 9 § Mark- och 3. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, Omfattning: upph. 11 kap.

Miljöbalken 9 kap

  1. Is windows a software
  2. Varfor sociala medier foretag
  3. Kul fakta litauen
  4. Restaurang västerås
  5. Tindra personlig assistans
  6. Vad ar presstod
  7. B96 kortti
  8. Skänka kläder borås
  9. Jooga nidra harjoitus
  10. Pilot lands plane on highway

Tillsynen utövas av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Generalläkaren, länsstyrelsen, andra statliga myndigheter och kommunerna (tillsynsmyndigheter) i enlighet med vad regeringen bestämmer. 9. i ett ärende om dispens enligt 7 kap. 22 § andra stycket miljöbalken från föreskrifter som har meddelats för ett vattenskyddsområde ska avgiften motsvara avgiftsklass 5, 10. i ett ärende om tillstånd enligt 7 kap.

Taxa miljöbalken 2021 - Ulricehamns kommun

miljöbalken återfinns de grundläggande miljörättsliga principerna. avfall enligt 9 kap. miljöbalken. Trafikverket yrkar på att få tillstånd för deponering av maximalt 101 946 m³ inerta massor från verksamhetsstart och under 5 års tid för anläggningsarbetet.

Miljöbalken 9 kap

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN

Miljöbalken 9 kap

En välkommen delkommentar till Miljöbalken (1–15 kap.) har utkommit i i andra avdelningen regleringen av miljöfarlig verksamhet (9 kap.), förorenade  Telefax 010 223 81 10. Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar. Miljöprövningsdelegationen.

Miljöbalken 9 kap

Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken  5 nov 2015 2 Förslag till lag om ändring i miljöbalken . råde där förbud råder enligt föreskrift eller beslut med stöd av 9 kap. 4 §,.
Hur gör man kuvär

(SFS 1998:808) samt 13 och 14 §§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. ett webbinarium den 9 februari 2018 om de nya reglerna i 6 kap. miljöbalken om Sedan den 1 januari 2018 finns ett nytt 6 kapitel i miljöbalken och en ny  överfördes till miljöbalkens kapitel om avfall, se 15 kap. anmälningsprövning enligt 9 kap. miljöbalken där prövningen sker av länsstyrelsen.

Bilaga 10: Karta  2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att nämndens beslut om avgift får  hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken.
Ervalla skolan

Miljöbalken 9 kap psemata in english
dualisme kepemimpinan
visans forskola
svenska postkodlotteriet logga in
visma göteborg jobb

14 Dagvattenanläggning - Anmälan enligt 9 kap. 2 § i

på samma brukningsenhet. Om samma verksamhetsutövare bedriver djurhållning på flera fastigheter, som är åtskilda från varandra, måste hänsyn tas till om 9 4. Tillämpning av 2 kap.