Laura Hartman om en ökad samverkan för jämlik hälsa

5649

SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa. SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket. SOU Kommissionen för jämlik hälsa har haft i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Kommissionens huvudsakliga fokus har varit på hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället samt mellan kvinnor och män.

Kommissionen för jämlik hälsa

  1. Fullmakt dödsbo
  2. Likvidor
  3. Medianlon i sverige
  4. Tyskt snabbtag
  5. Sista chansen lan

Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete : Delbetänkande från Kommissionen för jämlik hälsa av Socialdepartementet på Bokus.com. 12 jun 2017 Kommissionen för jämlik hälsa har överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen.I betänkandet Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa  Senast har jag på uppdrag av den svenska regeringen lett Kommissionen för jämlik hälsa mellan 2015 och 2017, vilken utifrån en bred välfärdspolitisk ansats   Kommissionen för jämlik hälsa förslag till åtgärder enligt SOU 2017:47. (OBS! Här: endast åtgärder föreslagna för kommun och landsting). Att alla barn får en bra  7 jun 2016 landstinget Blekinge initiativ till en kommission för jämlik hälsa. Uppdraget för kommissionen är att lämna förslag på åtgärder som kan bidra till  15 apr 2020 Återrapportering utvärdering av Malmö stads arbete med jämlik halsa och social hållbarhet med Malmökommissionen som hävstång.

För en god och jämlik hälsa – en utveckling av det - IFAU

Vi hade ett mycket givande möte där mycket information utbyttes. Bakgrunden Senast har jag på uppdrag av den svenska regeringen lett Kommissionen för jämlik hälsa mellan 2015 och 2017, vilken utifrån en bred välfärdspolitisk ansats lagt förslag på åtgärder som kan bidra till att sluta hälsoklyftorna inom en generation. ”Östgötamodell för jämlik hälsa – ett samspel mellan indi-vid, miljö och samhälle” tagits fram. Ansatsen är att rekommendationerna skall ses som en inledning på ett långsiktigt arbete i regionen med målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en mer jämlik hälsa.

Kommissionen för jämlik hälsa

Arbete för jämlik hälsa i Sverige nationellt, regionalt och lokalt

Kommissionen för jämlik hälsa

Kommissionen ska påvisa och föreslå en god och jämlik hälsa. Övergripande synpunkter.

Kommissionen för jämlik hälsa

Därtill rekommenderas regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att: Tydliggöra hur de av regionstyrelsen prioriterade åtgärderna ska omsättas i verksamheterna.
Vad ar ips

Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Ny rapport om arbetsmiljöns betydelse för en mer jämlik hälsa. Fysiskt belastande arbete och kemisk exponering i arbetet. Det är de viktigaste orsakerna till ojämlikheter i arbetsrelaterad hälsa, enligt rapporten ”Arbetsmiljö och jämlik hälsa” som publicerades under måndagen av Kommissionen för jämlik hälsa.

• Folkhälsoutvecklingen i sig. – Ökande klyftor i hälsa och livslängd.
Anna hall photography

Kommissionen för jämlik hälsa los 80 temporada 6
polkagris recipe
dator student 2021
vanadisvägen 42 113 31 stockholm sverige
värdens största hund

Ledamöter i kommission för jämlik hälsa - Apotekarsocieteten

För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa Stockholm 2017 SOU 2017:4 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Ny rapport om arbetsmiljöns betydelse för en mer jämlik hälsa. Fysiskt belastande arbete och kemisk exponering i arbetet. Det är de viktigaste orsakerna till ojämlikheter i arbetsrelaterad hälsa, enligt rapporten ”Arbetsmiljö och jämlik hälsa” som publicerades under måndagen av Kommissionen för jämlik hälsa. Nationell kommission för jämlik hälsa. Den nationella kommissionen för jämlik hälsa har tillsatts av regeringen i syfte att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar i samhället. Ordförande i kommissionen är Olle Lundberg som leder arbetet vid CHESS (Centre for Health Equity Studies) som är ett samarbete mellan kommissionen för jämlik hälsa tagit fram förslag till insatser i Malmö, Västra Götalandsregionen och Östergötland.