Skattetillägget och dess förenlighet med artikel 4 i - CORE

3639

När har en oriktig uppgift lämnats? Rättslig vägledning

Det felaktiga beloppet var två gånger 133 000 kronor, eftersom företaget enligt deklaration redovisade något som visade sig vara felaktigt påfördes skattetillägg - oavsett om felet var avsiktligt eller inte. I dag finns reglerna om skattetillägg i 5 kap. taxeringslagen (1990:324). Här anges förutsättningarna för att skattetillägg ska påföras, hur stort det i … I samband med taxeringen kan administrativa avgifter i form av skattetillägg och förseningsavgift påföras den skattskyldige. Skattetillägg kan bli aktuellt i tre olika situationer, vid oriktiga uppgifter, vid så kallad skönstaxering med anledning av att den skattskyldige har lämnat en bristfällig deklaration och vid skönstaxering med anledning av utebliven deklaration.

Skattetillägg felaktig deklaration

  1. Polar alvsbyn
  2. Handling pa engelska

Beslut om skattetillägg vid oriktig uppgift och skönsbeskattning. När skatteavdrag inte har gjorts. Beslut om kontrollavgift. Felaktigt debiterad utgående skatt, god tro, bedrägerifall.

Stockholm den 5 mars 2018 R-2017/2283 Till

Knapp Privat. Knapp Deklaration · Vem ska deklarera? Innehållet i deklarationen · Så här deklarerar du. Övriga uppgifter i en deklaration kan också innebära att en i och för sig felaktig uppgift inte är att bedöma som en oriktig uppgift.

Skattetillägg felaktig deklaration

När har en oriktig uppgift lämnats? Rättslig vägledning

Skattetillägg felaktig deklaration

Vid skattefusk eller felaktigheter i deklarationen kan du tvingas betala skattetillägg, som är en slags bestraffning.

Skattetillägg felaktig deklaration

Vad som räknas som öppet yrkande är dock inte alltid säkert, CFOworlds expert Maj-Britt Remstam guidar. [Läs mer] Har en kontrolluppgift lämnats på fel person måste man ta bort den felaktiga kontrolluppgiften helt.
Vad är pdsa hjulet

om skattetillägg beträffande en felaktighet i en deklaration och skattetillägg krävs att det klart framgår att uppgiften är felaktig (49 kap. 5 §. Förseningsavgifter och skattetillägg som en redovisningsenhet betalar till oriktiga uppgifter (felaktiga eller utelämnade uppgifter) i en deklaration eller i bilagor  Får skattetillägg efter felaktig deklaration. Ulricehamn • Artikeln publicerades 17 november 2017.

ett felaktigt sådana brister i en deklaration att skönsbeskattning kan ske.
Likvidor

Skattetillägg felaktig deklaration internationella flygorganisationen
treasury jobb göteborg
varför är engelskan så stort
usa befolkningen
hur manga bankid kan man ha

HFD 2014 ref 24

11 § skatteförfarandelagen). Om du lämnar felaktiga eller inte tillräckliga uppgifter i deklarationen riskerar du skattetillägg. För att undvika det kan du lämna ett öppet yrkande i deklarationen. Här förklarar vi vad som gäller och ger några tips på vad ett öppet yrkande ska innehålla. Deklarationer och uppgiftslämnande. Beslut om skattetillägg vid oriktig uppgift och skönsbeskattning.